TIẾNG ANH TỔNG QUÁT

Chương trình này giúp các học viên làm chủ Tiếng Anh qua nhiều tình huống trong công việc, hoạt động kinh doanh, du lịch và học tập. Khóa học bao gồm 4 kỹ năng: Nghe – Nói - Đọc - Viết. Chúng tôi chú trọng vào thực hành nhằm giúp học viên áp dụng Tiếng Anh vào những tình huống thực tế ngay lập tức  và tại lớp. Khóa học bắt đầu từ trình độ cơ bản và phát triển dần lên trình độ chuyên sâu.

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0258. 3524207
                  0258. 3833207

Tin nhanh

Kết nối

Kết nối với tôi:

Thống kê

Trang web hiện có:
30 guests & 0 thành viên trực tuyến