LỊCH HỌC VÀ HỌC PHÍ

Môn học

Số buổi/tuần

Học phí/4 tuần

Thời gian học

Ghi chú

CẤP 1 (lớp 1 – 5)

 

 

Toán, Việt văn

và các môn

học khác

 

 

 

02

1,5giờ/1 buổi

 

 

 

200.000đ/1 hv

2/4 hoặc 4/6   3/5 hoặc 5/7  

Sáng: 8:00 – 9:30/ 10:00 – 11:30

Chiều: 14:00 – 15:30/ 16:00 – 17:30

Tối: 17:30 – 19:00/ 19:30 – 21:00

Thứ7&CN

8:00 – 9:30/ 10:00 – 11:30

 

 

Lớp 5:

250.000đ/1 học viên vì có luyện thi để các em thi chuyển cấp lên lớp 6.

MIỄN PHÍ: dạy nhân cáchcách chuẩn bị bài vở trước khi đến lớp

CẤP 2 (lớp 6 – 9)

Toán

 

 

 

02

1,5giờ/1 buổi

 

 

 

250.000đ/1 hv/1 môn

2/4 hoặc 4/6   3/5 hoặc 5/7  

Sáng: 8:00 – 9:30/ 10:00 – 11:30

Chiều: 14:00 – 15:30/ 16:00 – 17:30

Tối: 17:30 – 19:00/ 19:30 – 21:00

Thứ7&CN

8:00 – 9:30/ 10:00 – 11:30

 

 

Lớp 9:

300.000đ/1học viên/1môn vì có luyện thi để các em thi chuyển cấp lên lớp 10.

Hóa

Văn

Sinh

Ngoại ngữ

MIỄN PHÍ: dạy nhân cáchcách chuẩn bị bài vở trước khi đến lớp

CẤP 3 (lớp 10 – 12)

Toán

 

 

 

02

1,5giờ/1 buổi

 

 

 

300.000đ/1 hv/1 môn

2/4 hoặc 4/6   3/5 hoặc 5/7  

Sáng: 8:00 – 9:30/ 10:00 – 11:30

Chiều: 14:00 – 15:30/ 16:00 – 17:30

Tối: 17:30 – 19:00/ 19:30 – 21:00

Thứ7&CN

8:00 – 9:30/ 10:00 – 11:30

 

 

Lớp 12:

350.000đ/1học viên/1môn vì có luyện thi để các em thi tốt nghiệp cấp 3.

Hóa

Văn

Sinh

Ngoại ngữ

MIỄN PHÍ: dạy nhân cáchcách chuẩn bị bài vở trước khi đến lớp

LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Toán

 

 

 

02

1,5giờ/1 buổi

 

 

 

400.000đ/1 hv/1 môn

2/4 hoặc 4/6   3/5 hoặc 5/7  

Sáng: 8:00 – 9:30/ 10:00 – 11:30

Chiều: 14:00 – 15:30/ 16:00 – 17:30

Tối: 17:30 – 19:00/ 19:30 – 21:00

Thứ7&CN

8:00 – 9:30/ 10:00 – 11:30

 

 

Thời gian luyện thi:

từ 06 - 08 tháng

(tùy theo trình độ của học viên)

Hóa

Văn

Sinh

Ngoại ngữ

MIỄN PHÍ: Tư vấn các em chọn trườngchọn nghề nghiệp và dạy nhân cách

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0258. 3524207
                  0258. 3833207

Tin nhanh

Kết nối

Kết nối với tôi:

Thống kê

Trang web hiện có:
74 guests & 0 thành viên trực tuyến