NGOẠI NGỮ TRÍ TUỆ - BIET LÀ NƠI CHUYÊN LẤY LẠI CĂN BẢN CHO NHỮNG NGƯỜI MẤT CĂN BẢN HOẶC CHƯA BIẾT GÌ VỀ TIẾNG ANH

 

NGOẠI NGỮ TRÍ TUỆ - BIET luôn tự hào là nơi lấy lại căn bản tốt nhất cho những người mất căn bản hoặc chưa biết gì về Tiếng Anh vì luôn luôn thành công với các lớp này. Các học viên mất căn bản hoặc chưa biết gì về Tiếng Anh theo học tại Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET chỉ một khóa học (8 tuần) là có thể bắt đầu NGHE – NÓI được. Với phương pháp riêng, Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET luôn làm cho học viên NGHE – NÓI được Tiếng Anh trong thời gian ngắn nhất.

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0258. 3524207
                  0258. 3833207

Tin nhanh

Kết nối

Kết nối với tôi:

Thống kê

Trang web hiện có:
64 guests & 0 thành viên trực tuyến