Articles

Luyện Chứng Chỉ Quốc Tế Starers - Movers - Flyers Cho Học Sinh Tiểu Học Tại Nha Trang

Thấy rõ tầm quan trọng và lợi ích của các chứng chỉ Starters – Movers - Flyers do Hội đồng Khảo thí Anh ngữ của Đại học Cambridge cấp, Trung Tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET tại Nha Trang đã thiết kế chương trình này để dạy và luyện các chứng chỉ này cho các học sinh tiểu học từ lớp 2 đến 5.
 
Hàng năm có hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ Cambridge Starters, Movers và Flyers. Con số này cho thấy tính phổ biến và tầm quan trọng của các chứng chỉ này đối với các học viên nhỏ tuổi.
 
1. Vậy chứng chỉ Starters, Movers và Flyers là gì?
Đây là ba chứng chỉ Anh ngữ thuộc hệ thống chứng chỉ YLE (Young Learners English Test) do Hội đồng Khảo thí Anh ngữ trường Đại Học Cambridge tổ chức thi và cấp chứng chỉ dành cho các học viên nhỏ từ 7 – 12 tuổi, được công nhận trên 160 quốc gia, có Giá Trị Vĩnh Viễn và chia thành ba cấp độ:
     ==> Starters: dành cho học sinh từ 7 tuổi với khoảng 100 giờ học tiếng Anh.
     ==> Movers: dành cho thí sinh 7 – 11 tuổi với khoảng 175 giờ học tiếng Anh.
     ==> Flyers: dành cho thí sinh 9 – 12 tuổi với khoảng 250 giờ học tiếng Anh.
 
2. Tại sao các em cần thi các chứng chỉ Starters – Movers – Flyers?
Vì đây là những chứng chỉ Anh ngữ được Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng để chuẩn hóa kiến thức tiếng Anh cho học sinh tiểu học theo Đề Án 1400 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được đề cập trong công văn số 6003/BGDĐT- GDTH, ngày 21/9/2010.
Hơn nữa, các chứng chỉ này chứng minh khả năng lưu loát tiếng Anh của các em và từ đó các em có thể học tập trong môi trường quốc tế.
 
3. Quy trình, cấu trúc và hình thức thi:
     - Listening (nghe): Starters: 20 phút; Movers: 25 phút; Flyers: 25 phút
     - Reading & Writing: Starters: 20 phút; Movers: 30 phút; Flyers: 40 phút
     - Speaking (Nói): Starters: 4 phút; Movers: 6 phút; Flyers: 8 phút
 
Tất cả các thí sinh đều được nhận chứng chỉ. Kết quả thi được thể hiện bằng các biểu tượng hình khiên in trên chứng chỉ. Mỗi kỹ năng có tối đa là năm hình khiên. Như vậy, thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối thì được 15 hình khiên. Không có quy định về điểm số đậu hay rớt nhưng mức điểm trung bình được xem là “đạt” là phải trên 10 khiên và mỗi kỹ năng không được dưới 02 hình khiên.
 
Và chương trình học và luyện các chứng chỉ này cho các em tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET như sau:
•    Starters: học sinh 7 tuổi – lớp 2 – với 100 giờ học (khoảng 03 khóa học).
•    Movers: học sinh 7 – 11 tuổi – lớp 3 và 4 – với 175 giờ học (khoảng 06 khóa học).
•    Flyers: học sinh 9 – 12 tuổi – lớp 5 với 250 giờ học (khoảng 08 khóa học).

Vậy, nếu phụ huynh nhận thấy được tầm quan trọng và lợi ích của các chứng chỉ Starters – Movers – Flyers này cho tương lai của con mình, hãy đăng ký với Trung Tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET ở Nha Trang để con mình học, luyện và có thể lấy các chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn này.
Đăng ký bất cứ lúc nào tại:
Trung tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET
Đc: 50 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang
Đt: 0258 3833 207   Hotline: 0913607081   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến