LỚP TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG & CƠ KHÍ CHO CÔNG TY APAVE TẠI NHA TRANG

Sau khi suy nghĩ và cân nhắc, công ty TNHH Apave Châu Á Thái Bình Dương – Chi nhánh Nha Trang, http://www.apave.com.vn; http://www.apave.vn đã thấy Trung tâm Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET có thể đào tạo Tiếng Anh ngành xây dựng và cơ khí cho các kỹ sư của công ty nên đã chọn Trung tâm Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET. Vì vậy, ngày 07/01/2014, Trung tâm Ngoại NGỮ TRÍ TUỆ - BIET đã khai giảng lớp Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng và cơ khí cho 10 kỹ sư của công ty TNHH Apave Châu Á Thái Bình Dương – Chi nhánh Nha Trang
Tất cả học viên mong muốn sau 06 tháng học tập họ có thể giao tiếp tốt Tiếng Anh với các đối tác nước ngoài.
Trung tâm Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET tại Nha Trang là Trung tâm luôn đi đầu trong việc đào tạo các chương trình Tiếng Anh chuyên ngành đặc biệt và hiếm hoi tại Nha Trang.

 

 

 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến