Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

Cơ sở 1:

Địa chỉ: 86B Quang Trung - Nha Trang - Khánh Hòa (Bộ phận Lễ Tân)
Đt: 0258 3524207
Mail: phongtuvan@biet.edu.vn

Cơ sở 2:

Đc: 50 Nguyễn Khuyến - Nha Trang - Khánh Hòa (Bộ phận lễ tân)
Đt: 0258 3833207
Mail: phongtuvan@biet.edu.vn

Hot line

Đc: 86B Quang Trung  hoặc 50 Nguyễn Khuyến - Nha Trang
Đt: 0258 3524207 hoặc 058 3833207
Mail: phongtuvan@biet.edu.vn

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến


Bạn đang ở trang: Trang chủ Liên hệ