Articles

Bài Học Nhân Bản Đầu Tiên: Chào Hỏi

Ngày 10/01/2015, Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET đã tổ chức dạy bài học NHÂN CÁCH ĐẦU TIÊN: CHÀO HỎI cho các em học sinh nhỏ của Trung tâm. Một giáo viên kinh nghiệm đã hướng dẫn cho các em.
 
Trước hết, giáo viên hỏi và giải thích cách CHÀO HỎI của các nước như Anh, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ý, Pháp, …. và cách CHÀO HỎI của người Việt Nam. Sau đó, giáo viên cho các em chơi trò chơi về CHÀO HỎI, nghe, quan sát và trả lời lại các câu hỏi của giáo viên hỏi một người bạn trong lớp, tập đối thoại về CHÀO HỎI, thực tập CHÀO HỎI giáo viên khi vào lớp và khi ra về. Và bài tập CHÀO HỎI cụ thể là CHÀO HỎI Ba Mẹ các em trước khi đi học và sau khi đi học về. Tất cả các câu CHÀO HỎI  luôn bắt đầu bằng DẠ THƯA….
 
Các em tham gia rất nhiệt tình và vui. Có những em chưa bao giờ biết CHÀO HỎI ai nhưng qua buổi học này, các em đó đã hiểu và biết CHÀO HỎI thầy cô và người lớn.
 
CHÀO HỎI không chỉ quan trọng cho các em mà cả  người lớn nữa. Tất cả mọi người đều biết bài học CHÀO HỎI họ cố tình không áp dụng hoặc bài học này bị lãng quên. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các lớp học CHÀO HỎI như thế này cho các em học sinh lớn hơn, sinh viên, và cả người lớn nữa.
 
 
 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến