Articles

Bài Học Nhân Bản "Tính Tự Lập” Giúp Các Em Biết Sống Tự Lập Hơn

Sáng Chủ Nhật ngày 21/06/2015, Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET đã dạy các em nhỏ của Trung tâm bài học Nhân Bản: TÍNH TỰ LẬP để giúp các em biết sống tự lập hơn.

Thầy Giám đốc – chuyên dạy Anh Văn và Kỹ Năng Sống - đã giải thích và hướng dẫn các em cách thức đưa đồ vật cho người khác, ủi và xếp quần áo, buộc dây giày, làm ly giấy để uống nước, … và thực tập các hoạt động mang tính tự lập khác qua các trò chơi. Các em làm một cách thích thú vì nhiều em lần đầu tiên được học và được làm và muốn chứng tỏ năng lực của mình. Sau buổi học, các em được yêu cầu phát biểu cảm nhận và đa số các em đều hài lòng và thích thú với các hoạt động của trung tâm.

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến