Articles

VÕ TRỌNG PHÁP - A2

Bạn Võ Trọng Pháp là sinh viên năm cuối của trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh vừa lấy được chứng chỉ A2 theo khung Châu Âu sau khi học 03 tháng liên tục tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET từ số 0.
 
Bạn ấy rất vui vì nhờ chứng chỉ A2 này mà bạn ấy có thể lấy được bằng đại học theo qui định của trường. Bạn ấy nói nhờ học ở đây mà bạn ấy mới giải quyết được vấn đề của riêng mình.
 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến