Lịch Học Và Học Phí Của Các Chương Trình Tiếng Anh Khác

Lớp

Thời lượng

Học phí

Giáo trình

Giáo viên

Ngày giờ học

Chương trình Tiếng Anh Mẫu Giáo 3 – 6 tuổi (English for Kids)

TT1A

 

4 tuần

 

450.000

Tiny Talk 1A

VN

&

NN

2/4/6 hoặc 3/5/7

Sáng: 08:00 - 09:30   /  10:00 – 11:30

Chiều:  14:00  - 15:30   / 16:00 – 17:30

Tối:  17:45 - 19:15 / 19:30 – 21:00

Thứ 7 và Chủ Nhật :      7:00 - 09:15  /  09:30 - 11:45

TT1B

Tiny Talk 1B

TT2A

Tiny Talk 2A

TT2B

500.000

Tiny Talk 2B

TT3A

Tiny Talk 3A

TT3B

Tiny Talk 3B

Chương trình Tiếng Anh Thiếu Nhi 7-12 tuổi (English for Children)

PS

8 tuần

 

450.000

Password Starter

VN

&

NN

2/4/6 hoặc 3/5/7

Sáng: 08:00 - 09:30   /  10:00 – 11:30

Chiều:  14:00  - 15:30   / 16:00 – 17:30

Tối:  17:45 - 19:15 / 19:30 – 21:00

Thứ 7 và Chủ Nhật :      7:00 - 09:15  /  09:30 - 11:45

P1

Password English 1

P2

Password English 2

P3

500.000

Password English 3

P4

Password English 4

P5

Password English 5

Chương trình Tiếng Anh Thiếu Niên 13 – 17 tuổi (English for Teenagers)

KET 1

4 tuần

 

450.000

Open Doors 1

VN

&

NN

2/4/6 hoặc 3/5/7

Sáng: 08:00 - 09:30   /  10:00 – 11:30

Chiều:  14:00  - 15:30   / 16:00 – 17:30

Tối:  17:45 - 19:15 / 19:30 – 21:00

 

Thứ 7 và Chủ Nhật :      7:00 - 09:15  /  09:30 - 11:45

KET 2

Open Doors 1

KET 3

Open Doors 2

KET 4

500.000

Open Doors 2

PET 1

Open Doors 3

PET 2

Open Doors 3

PET 3

550.000

Kick Start

PET 4

Kick Start

Chương trình Tiếng Anh Tổng Quát 17 tuổi trở lên (Generral English)

L 1

4 tuần

 

450.000

Know How Opener

VN

&

NN

2/4/6 hoặc 3/5/7

Sáng: 08:00 - 09:30   /  10:00 – 11:30

Chiều:  14:00  - 15:30   / 16:00 – 17:30

Tối:  17:45 - 19:15 / 19:30 – 21:00

 

Thứ 7 và Chủ Nhật :      7:00 - 09:15  /  09:30 - 11:45

L 2

Know How Opener

L 3

Know How 1

L 4

500.000

Know How 1

L 5

Know How 2

L 6

Know How 2

L 7

600.000

Know How 3

L 8

Know How 3

Chương trình Tiếng Anh Luyện Nghe Nói – Listening & Speaking (Học viên có trình độ tương đương bằng A-B-C)

LS 1

4 tuần

 

450.000

Let’s Talk 1

VN

&

NN

2/4/6 hoặc 3/5/7

Sáng: 08:00 - 09:30   /  10:00 – 11:30

Chiều:  14:00  - 15:30   / 16:00 – 17:30

Tối:  17:45 - 19:15 / 19:30 – 21:00

Thứ 7 và Chủ Nhật :      7:00 - 09:15  /  09:30 - 11:45

LS 2

Let’s Talk 1

LS 3

500.000

Let’s Talk 2

LS 4

Let’s Talk 2

LS 5

600.000

Let’s Talk 3

LS 6

Let’s Talk 3

 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến