Lịch Học Và Học Phí Chương Trình Tiếng Anh A1- A2 - B1 - B2 - C1 - C2

Cấp độ (CEFR)

Thời lượng

Giáo viên

Thời gian học

Học phí

C2 (CPE)

 01 – 06 khóa

 VN &

 NN (từ

  khóa thứ

03 trở đi)

 

2/4/6 hoặc 3/5/7

Sáng: 8:00 – 9:30 / 10:00 – 11:30

Chiều: 14:00 – 15:30 / 16:00 – 17:30

Tối: 17:45 – 19:15 / 19:30 – 21:00

Thứ 7 & Chủ Nhật

7:00 – 9:15 / 9:30 – 11:45

1.500.000đ/1khóa

C1 (CAE)

01 – 06 khóa

  1.400.000đ/1khóa

B2 (FCE)

01 – 06 khóa

 1.200.000đ/1khóa

B1 (PET)

01 – 06 khóa

1.000.000đ/1khóa

A2 (KET)

01 – 06 khóa

950.000đ/1 khóa

A1 (YLE)

01 – 06 khóa

900.000đ/1 khóa

 
 

 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến