Articles

SALES & MARKETING CHUYÊN NGHIỆP

Sales & Marketing là hai mảng riêng biệt nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Để thành công trong hai lĩnh vực này người làm Sales & Marketing cần có nền tảng hiểu biết về chúng cách sâu sắc, tư duy chiến lược, cách thức sử dụng các công cụ truyền thông và kỹ thuật,……

Khóa học
“SALES & MARKETING CHUYÊN NGHIỆP”
(Trung cấp và nâng cao)
do Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo Quốc Tế TRÍ TUỆ - BIET thiết kế nhằm giúp các học viên trở thành người bán hàng thành công, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty mình.
* Mục tiêu:
   Mục tiêu đào tạo của chương trình nhằm trang bị những kiến thức Marketing nền tảng với tư duy chiến lược, nền tảng hiểu biết về lý luận, cách sử dụng các công cụ, kỹ thuật nhằm đáp ứng các yêu cầu chuyên môn sau:
•  Có khả năng hoạch định chiến lược Marketing trung hạn (3-5 năm), hoạch định chiến lược và kế hoạch Marketing ngắn hạn (một năm) trên cơ sở chiến lược trung hạn.
•  Có khả năng phân tích, xác định thị trường mục tiêu, có khả năng xây dựng giải pháp cạnh tranh cho từng thị trường mục tiêu.
•  Có khả năng hoạch định chiến lược và triển khai thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược kênh, chiến lược giá, chiến lược truyền thông.
•  Đặt ra mục tiêu Marketing cho doanh nghiệp.
•  Đặt ra mục tiêu và quyết định thuộc tính của thương hiệu.
•  Nắm được khả năng, sự hạn chế về trình độ chuyên môn, nguồn tài nguyên, tài chính của doanh nghiệp.
•  Đánh giá tác động do những hạn chế về năng lực và nguồn tài nguyên đối với chi phí, năng lực cạnh tranh và chiến lược marketing của doanh nghiệp.
•  Thống nhất với Sales về các thị trường ưu tiên.
 * Phương pháp giảng dạy:
   Học tập tích cực chủ động (Active-Learning Method). Nghĩa là tập trung vào học viên, giúp học viên tiếp cận và giải quyết vấn đề theo thực tế: Học viên được khuyến khích liên hệ thực tiễn các hoạt động của mình để phát hiện ra các vấn đề còn tồn tại và chia sẻ trong lớp học như là các ví dụ minh hoạ sống động. Ngoài ra, với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học “tương tác” (Interactive Method) như thảo luận nhóm để giúp học viên chủ động tiếp nhận kỹ năng mới và các bài tập ứng dụng để học viên xây dựng kế hoạch hành động riêng cho chính mình sau khoá học.
* Đối tượng tham dự:
  - Chủ doanh nghiệp.
  - Giám Đốc, Phó giám đốc, Trưởng Phó các phòng ban.
  - Các cấp quản lý bậc trung khác trong công ty.
* Nội dung chính:
1.    Phân tích khách hàng và thị trường.
2.    Phân khúc thị trường.
3.    Chiến lược Marketing và hoạch định.
4.    Chiến lược kênh và quản trị kênh.
5.    Chiến lược định giá.
6.    Chiến lược truyền thông.
7.    Quản trị bán hàng
* Thời lượng khóa học: 30 giờ (3 buổi/1tuần, 3giờ/1buổi)
* Giảng viên: Thạc Sỹ Lê Văn Lành hoặc Thạc sỹ Nguyễn Văn Ty.
* Học phí: 2.200.000 (Bao gồm nước uống và thức ăn nhẹ).
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CỦA CÁC CHUYÊN ĐỀ

Stt

Thời lượng

Nội dung

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3 giờ

PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG

* Phân tích khách hàng và đối thủ cạnh tranh, hiểu những tác động đến doanh nghiệp.

* Xây dựng bảng tóm tắt yêu cầu nghiên cứu thị trường nhằm thu thập thông tin bổ sung

   cho những thiếu sót trong kiến thức thị trường của doanh nghiệp.

* Phân tích khách hàng cho những thị trường lớn.

* Phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định thế mạnh cùng điểm yếu của đối thủ cạnh tranh.

* Xác định những khiếm khuyết trong kiến thức thị trường của doanh nghiệp, từ đó yêu    

   cầu nghiên cứu để bổ sung

* Đánh giá tác động của phân tích khách hàng, đối thủ đối với hoạt động của doanh  

   nghiệp.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3 giờ

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

* Kỹ năng chia thị trường thành nhiều phân khúc khác nhau trên cơ sở khám phá     

   những phân khúc triển vọng cho doanh nghiệp.

* Hiểu và nắm được những đổi thay về nhu cầu của khách hàng qua từng giai đoạn thị

   trường.

* Khả năng phân tích những vấn đề phức tạp liên quan đến phân khúc thị trường và xác

   định qui mô của thị trường.

* Khả năng phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp so với đối thủ

   cạnh tranh.

* Khả năng phân tích và đánh giá tính hấp dẫn của từng thị trường, chọn thị trường

   tiềm năng. 

* Khả năng áp dụng phân khúc thị trường vào chiến lược và xây dựng giải pháp khách

   hàng.

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

6 giờ

CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ HOẠCH ĐỊNH

* Phân tích hiệu quả kinh doanh hiện tại.

* Hoạch định chiến lược Marketing 3 năm cho doanh nghiệp, ngành hàng, thị trường .

* Đánh giá những tác động của đối thủ cạnh tranh lên chiến lược của doanh nghiệp.

* Đặt mục tiêu cụ thể cho từng thị trường/ngành hàng của doanh nghiệp.

* Đặt mục tiêu thương hiệu, và quyết định các tính cách của thương hiệu.

* Hiểu rõ năng lực của doanh nghiệp, những điểm hạn chế về trình độ chuyên môn, tài

   nguyên và tài chính.

* Đánh giá những tác động do hạn chế năng lực và nguồn lực đối với giá thành, lợi thế

   cạnh tranh và chiến lược Marketing.

* Thống nhất những mục tiêu, ưu tiên với các bộ phận khác, như sales...

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

3 giờ

CHIẾN LƯỢC KÊNH VÀ QUẢN TRỊ KÊNH

* Hiểu bằng cách nào các kênh khác nhau đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách

   hàng.

* Hiểu tác động của việc chọn lựa các loại kênh khác nhau và có khả năng xây dựng các

   giải pháp giải quyết các sự xung đột giữa các kênh.

* Hiểu và biết sử dụng các công cụ, kỹ thuật đánh giá hiệu quả của các kênh đồng thời

   đưa ra giải pháp khắc phục.

* Có khả năng chọn và triển khai hỗn hợp kênh (channel mix) thích hợp đối với các sản

   phẩm xem xét nhu cầu của khách hàng và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

* Có khả năng đánh giá và đáp trả các động thái của đối thủ liên quan đến chiến lược

   kênh.

* Có khả năng thiết kế kênh để kiểm soát xung đột kênh.

* Có khả năng quyết định các tiêu chí chọn đối tác kênh thích hợp cho từng sản phẩm,

   dịch vụ.

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

3 giờ

CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ

* Có khả năng xác định các yếu tố quyết định giá và định giá cho sản phẩm, dịch vụ hay

   gói giải pháp để đạt được mục tiêu lợi nhuận trên cơ sở cảm nhận của khách hàng về

   giá trị.

* Xem xét yếu tố giá trị của thương hiệu khi xác định cảm nhận của khách hàng về giá

   trị.

* Định vị giá của sản phẩm, dịch vụ hay gói giải pháp dựa trên cảm nhận của khách hàng

   mục tiêu về giá trị và định vị giá của đối thủ cạnh tranh.

* Có khả năng thực hiện chính sách giá cho nhiều kênh.

* Có khả năng đánh giá tác động của giá lên hiệu quả lãi lỗ của doanh nghiệp.

* Phản ứng đối với những động thái của đối thủ về định vị giá.

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

6 giờ

CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

* Khả năng hoạch định chiến lược truyền thông cho từng ngành nghề, sản phẩm của

   doanh nghiệp.

* Khả năng xác định vai trò và những tác động kỳ vọng của các chương trình truyền

   thông đối với việc đạt được mục tiêu Marketing (kể cả thương hiệu).

* Khả năng soạn thảo bảng tóm lược truyền thông Marketing phức tạp, có xem xét đến

   chiến lược thương hiệu, chiến lược truyền thông Marketing và hệ thống nhận diện.

* Khả năng đặt ra các mục tiêu cho từng hình thức truyền thông và đo lường hiệu quả

   phản hồi.

* Quyết định và sử dụng kết quả của các kỹ thuật Marketing.

* Khả năng đánh giá và đặt ra các tiêu chí chọn Agency cho các chương trình truyền

   thông Marketing.

 

 

 

7

 

 

 

6 giờ

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

* Có khả năng định hướng nhiệm vụ mục tiêu của bộ phận bán hàng so với bộ phận

   Marketing.

* Nắm được các yếu tố quyết định sự sự bán hàng thành công.

* Một số kỹ năng của nhân viên bán hàng.

* Thực hành giao tiếp bán hàng hiệu quả.

Bế giảng

Viết đề tài

Stt

Thời lượng

Nội dung

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3 giờ

PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG

* Phân tích khách hàng và đối thủ cạnh tranh, hiểu những tác động đến doanh nghiệp.

* Xây dựng bảng tóm tắt yêu cầu nghiên cứu thị trường nhằm thu thập thông tin bổ sung

   cho những thiếu sót trong kiến thức thị trường của doanh nghiệp.

* Phân tích khách hàng cho những thị trường lớn.

* Phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định thế mạnh cùng điểm yếu của đối thủ cạnh tranh.

* Xác định những khiếm khuyết trong kiến thức thị trường của doanh nghiệp, từ đó yêu    

   cầu nghiên cứu để bổ sung

* Đánh giá tác động của phân tích khách hàng, đối thủ đối với hoạt động của doanh  

   nghiệp.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3 giờ

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

* Kỹ năng chia thị trường thành nhiều phân khúc khác nhau trên cơ sở khám phá     

   những phân khúc triển vọng cho doanh nghiệp.

* Hiểu và nắm được những đổi thay về nhu cầu của khách hàng qua từng giai đoạn thị

   trường.

* Khả năng phân tích những vấn đề phức tạp liên quan đến phân khúc thị trường và xác

   định qui mô của thị trường.

* Khả năng phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp so với đối thủ

   cạnh tranh.

* Khả năng phân tích và đánh giá tính hấp dẫn của từng thị trường, chọn thị trường

   tiềm năng. 

* Khả năng áp dụng phân khúc thị trường vào chiến lược và xây dựng giải pháp khách

   hàng.

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

6 giờ

CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ HOẠCH ĐỊNH

* Phân tích hiệu quả kinh doanh hiện tại.

* Hoạch định chiến lược Marketing 3 năm cho doanh nghiệp, ngành hàng, thị trường .

* Đánh giá những tác động của đối thủ cạnh tranh lên chiến lược của doanh nghiệp.

* Đặt mục tiêu cụ thể cho từng thị trường/ngành hàng của doanh nghiệp.

* Đặt mục tiêu thương hiệu, và quyết định các tính cách của thương hiệu.

* Hiểu rõ năng lực của doanh nghiệp, những điểm hạn chế về trình độ chuyên môn, tài

   nguyên và tài chính.

* Đánh giá những tác động do hạn chế năng lực và nguồn lực đối với giá thành, lợi thế

   cạnh tranh và chiến lược Marketing.

* Thống nhất những mục tiêu, ưu tiên với các bộ phận khác, như sales...

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

3 giờ

CHIẾN LƯỢC KÊNH VÀ QUẢN TRỊ KÊNH

* Hiểu bằng cách nào các kênh khác nhau đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách

   hàng.

* Hiểu tác động của việc chọn lựa các loại kênh khác nhau và có khả năng xây dựng các

   giải pháp giải quyết các sự xung đột giữa các kênh.

* Hiểu và biết sử dụng các công cụ, kỹ thuật đánh giá hiệu quả của các kênh đồng thời

   đưa ra giải pháp khắc phục.

* Có khả năng chọn và triển khai hỗn hợp kênh (channel mix) thích hợp đối với các sản

   phẩm xem xét nhu cầu của khách hàng và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

* Có khả năng đánh giá và đáp trả các động thái của đối thủ liên quan đến chiến lược

   kênh.

* Có khả năng thiết kế kênh để kiểm soát xung đột kênh.

* Có khả năng quyết định các tiêu chí chọn đối tác kênh thích hợp cho từng sản phẩm,

   dịch vụ.

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

3 giờ

CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ

* Có khả năng xác định các yếu tố quyết định giá và định giá cho sản phẩm, dịch vụ hay

   gói giải pháp để đạt được mục tiêu lợi nhuận trên cơ sở cảm nhận của khách hàng về

   giá trị.

* Xem xét yếu tố giá trị của thương hiệu khi xác định cảm nhận của khách hàng về giá

   trị.

* Định vị giá của sản phẩm, dịch vụ hay gói giải pháp dựa trên cảm nhận của khách hàng

   mục tiêu về giá trị và định vị giá của đối thủ cạnh tranh.

* Có khả năng thực hiện chính sách giá cho nhiều kênh.

* Có khả năng đánh giá tác động của giá lên hiệu quả lãi lỗ của doanh nghiệp.

* Phản ứng đối với những động thái của đối thủ về định vị giá.

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

6 giờ

CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

* Khả năng hoạch định chiến lược truyền thông cho từng ngành nghề, sản phẩm của

   doanh nghiệp.

* Khả năng xác định vai trò và những tác động kỳ vọng của các chương trình truyền

   thông đối với việc đạt được mục tiêu Marketing (kể cả thương hiệu).

* Khả năng soạn thảo bảng tóm lược truyền thông Marketing phức tạp, có xem xét đến

   chiến lược thương hiệu, chiến lược truyền thông Marketing và hệ thống nhận diện.

* Khả năng đặt ra các mục tiêu cho từng hình thức truyền thông và đo lường hiệu quả

   phản hồi.

* Quyết định và sử dụng kết quả của các kỹ thuật Marketing.

* Khả năng đánh giá và đặt ra các tiêu chí chọn Agency cho các chương trình truyền

   thông Marketing.

 

 

 

7

 

 

 

6 giờ

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

* Có khả năng định hướng nhiệm vụ mục tiêu của bộ phận bán hàng so với bộ phận

   Marketing.

* Nắm được các yếu tố quyết định sự sự bán hàng thành công.

* Một số kỹ năng của nhân viên bán hàng.

* Thực hành giao tiếp bán hàng hiệu quả.

Bế giảng

Viết đề tài

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến