LỚP TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC TỈNH KHÁNH HÒA

Sau khi suy nghĩ và cân nhắc, Sở Ngoại Vụ đã thấy Trung tâm Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET có thể đáp ứng được các yêu cầu đào tạo Tiếng anh Thương Mại cho các cán bộ công chức của Tỉnh. Vì vậy, ngày 01/07/2009, Trung tâm Ngoại NGỮ TRÍ TUỆ - BIET đã phối hợp với Sở Ngoại Vụ Tỉnh Khánh Hòa khai giảng lớp Tiếng Anh Thương Mại cho các Cán Bộ Công Chức Tỉnh Khánh Hòa.

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến