PROVERBS AND FAMOUS SAYINGS

1. A jealous woman believes everything her passion suggests
    Một người đàn bà ghen tin tưởng mọi thứ do cảm xúc của nàng đưa đến.
    .                                                                                             – JOHN GAY –


2. You have to love to her jealousy, but to much jealousy will kill that love.
    Có yêu mới ghen, nhưng quá ghen sẽ giết chết tình yêu của mình.
                                                                                                  -  Vô danh -
3. Faint heart never seizes fair lady.
    Con tim nhút nhát không bao giờ chiếm được phụ nữ xinh đẹp.
                                                                                        – MIGUEL DE CERVANTES –
4. Jealousy is always born with love, but it doesn’t always die with love.
    Ghen tuông luôn sinh ra cùng ái tình, nhưng không phải lúc nào nó cũng chết theo ái tình.
                                                                                          – LAROCHEFOUCAULD –
5. Look before you leap.
    Suy nghĩ kỹ trước khi hành động.
                                                                                                       - Tục ngữ -
6. What soberness conceals, drunkenness reaveals
    Ăn lúc đói, nói lúc say.    
7. What is doing at all is worth doing well.
    Ăn đến nơi làm đến chốn.
8. Stolen pleasures are sweetest.
    Ăn vụng ngon miệng.
9. The first given money is a wise one.
    Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.
                                                                                              - Tục ngữ Việt Nam –
10. If you don’t revenge a man, send him a beautiful woman.
      Nếu không trả thù một người đàn ông thì hãy gửi cho hắn một người đàn bà đẹp.
                                                                                               - Danh ngôn Ả Rập -
11. Fasting comes after feasting.
     Cuộc đời lên voi xuống chó mấy hồi.
                                                                                               - Tục ngữ Việt Nam -
12. When poverty comes in at the door, love flies out of the window.
13. He that has a full purse never wanted a friend - Giàu điếc sang đui.
14. Poverty parts friends. - Giàu sang lắm kẻ tới nhà, khó nằm giữa chợ chẳng ma nào nhìn.
15. Poverty isn’t a shame, but being ashamed of it is. - Nghèo không nhục nhưng xấu hổ vì nghèo mới nhục.
16. A clean fast is better than a dirty breakfast. - Nghèo mà quân tử còn hơn giàu mà tiểu nhân.
17. Want makes a strife between man and wife. - Nghèo túng làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
18. Sow the wind and reap the whirl wind - Gieo gió thì gặt bão.
19. He gives twice who gives in a trice. - Giúp đỡ sốt sắng khác nào giúp 2 lần.
20. Everybody’s business is nobody’s business. - Cha chung không ai khóc.
21. Do as you would be done by. - Thương người như thể thương thân.
22. You can help the other people with your property if you’re rich enough. But if you are poor, you can still help them with your heart - Nếu giàu có bạn cho của; Nếu nghèo khó bạn cho lòng.
23. A talented man without virtue is useless. A virtuous man without talent will find it difficult to do anything.
      Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó.
24. A man with a godden heart is noble even when he is ill-dressed.
      Người có tấm long vàng thì dù ăn mặc rách rưới vẫn cao quý.
25. Beauty is the first present nature gives to women and the first it takes away.
      Sắc đẹp là tặng phẩm đầu tiên mà tạo hóa ban cho phụ nữ và cũng là thứ đầu tiên mà tạo hóa cướp đi.
                                                                                                        - MÉRÉ -
26. Never love unless you can bear with all the faults of man!
      Đừng bao giờ yêu nếu bạn không chịu được hết lỗi lầm của đàn ông.
                                                                                             – THOMAS CAMPION –
27. Love me love my dog. - Yêu nhau yêu cả đường đi.
28. Beautiful wife is the person’s wife, bad wife is my wife. - Vợ đẹp là vợ người ta.
29. Today I love you more than yesterday and less than tomorrow.
      Hôm nay anh (em) yêu em (anh) hơn hôm qua và ít hơn ngày mai.
30. Beauty without virtue is a rose without fragrance.
      Đẹp mà không đức hạnh chẳng khác nào hoa hồng không có hương thơm vậy.
                                                                                                 - Tục ngữ Mỹ -
31. Kiss are the language of love. - Nụ hôn là ngôn ngữ của tình yêu.
32. Life is the flower of which love is the money. - Tình yêu là mật ngọt của cuộc đời.
33. Spare the rod and spoil the child. - Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.
34. Beauty lies in lover’s eyes. - Yêu nhau mọi việc chẳng nề, dẫu 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng.
35. To err is human being. - Nhân vô thập toàn.
36. Beautiful words are more precious than jewels. - Tặng nhau những lời hay còn quý hơn tặng trân châu bảo ngọc.
37. It is easier to find out property than a honest word. - Ngàn vàng dễ kiếm, lời tốt khó tìm.
38. You needn’t talk much to a clever man. - Với người hiểu biết chỉ nửa lời là đủ.
39. A bad compromise is better than a good lawsuit. - Dĩ hòa vi quý – một câu nhịn chin câu lành.
40. If you are find of flattery, you are caught in flatterer’s tramp. - Thích nghe nịnh là làm mồi cho kẻ nịnh.
41. A good name is sooner lost than won. - Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng.
42. A thief passes for a gentleman when stealing has made him rich.
      Đồng tiền không phấn không hồ, đồng tiền khéo điểm khéo tô mặt người.
43. Experience must be bought. - Kinh nghiệm được trả giá bằng mồ hôi và nước mắt.
44. Better to ask the way than go astray. - Muốn biết phải hỏi.
45. Sympathy is the godden key that unlocks the heats of others. -Cảm tình là chìa khóa vàng mở cửa trái tim người khác.
                                                                                                 – E. C Mc KENZIE –
46. Love and friendship give birth to talent. - Tình yêu và tình bạn làm nảy nở thiên tài.
47. Talent is working, working, working ceaselessly. - Tài năng là làm việc, làm việc  và làm việc không ngừng.
48. Hidden talent doesn’t bring about fame. - Tài năng ẩn giấu không may lại tiếng tăm.
49. Poverty creates talent, but riches robs it. - Nghèo khó sinh ra thiên tài, giàu có cướp mất nó.
50. No ambition and desire, no genius. - Không có khát vọng thì không có thiên tài.
51. A rolling stone gathers no moss. - Đá lăn nhiều thì rêu chẳng bám được.
52. Prevention is better than cure. - Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
53. All professions are useful. - Nghề nào cũng quý.
54. That cat would eat fish but is unwilling to wet her feet. - Ngồi mát ăn bát vàng.
55. The less one loves a woman, the surer one is of prossessing her.
      Ta càng yêu nàng ít bao nhiêu ta càng chắc chắn chiếm hữu nàng bấy nhiêu.
56. Time is money. - Thời gian là vàng bạc.

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến