ĐỐI ĐÁP

Thầy: Fred, ý tưởng của em giống như kim cương vậy

Fred: Ý Thầy nói là chúng nó có giá trị đúng không Thầy?

Thầy: Ồ không, ý Thầy nói là chúng nó HIẾM CÓ lắm

 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến