Lấy IELTS 7.0 từ số 0 trong 90 ngày với Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET tại Nha Trang

Em Nguyễn Ngọc Khánh Thy lấy IELTS 7.0 cùng với Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET tại Nha Trang một cách dễ dàng từ số 0 trong vòng 90 ngày. Vì sao em ấy có thể làm được điều đó?

Giáo viên của chúng tôi đã đưa ra một lộ trình học 90 ngày với 03 giờ một ngày cho em ấy và luyện trực tiếp trên những bộ đề thi IELTS đã ra trước đó.

30 ngày đầu: Em ấy học Phát âm, toàn bộ ngữ pháp và khối lượng lớn từ vựng, phương pháp Nghe Nói. Trong quá trình học Ngữ pháp và từ vựng, em ấy tập Nói để nhớ được công thức ngữ pháp, từ vựng và chuẩn hóa Phát âm cùng sự lưu loát. Không có chúng em ấy không thể làm gì được với IELTS. Sau khi học phuong pháp Nghe, em ấy được giáo viên hướng dẫn cách nghe cụ thể qua từng tình huống đối thoại hoặc bài nghe với cách nối âm, ngữ điệu, ... và sau khi nghe em ấy tập kể lại câu chuyên vừa nghe. Dần dần, em ấy nghe xong là có thể tường thuật lại được câu chuyện vừa nghe. 30 ngày đầu trôi qua, em ấy đã có nền tảng căn bản của tiếng Anh để chuẩn bị vào IELTS.

30 ngày kế tiếp: Em ấy được hương dẫn cấu trúc của IELTS và cách làm từng phần của từng kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết. Mỗi ngày luyện một kỹ năng. Với kỹ năng Nghe, em ấy được giáo viên hướng dẫn cách phân tích các câu hỏi và câu trả lời và cách đoán tình huống câu chuyện và chỉ nghe những gì có liên quan đến câu hỏi và câu trả lời, sau đó chọn đáp án đúng. Với kỹ năng Đọc, em ấy cũng được giáo viên hướng dẫn cách phân tích các câu hỏi và câu trả lời, cách đọc bài và tìm thông tin trong bài có liên quan tới câu hỏi và câu trả lời và cách chọn đáp án đúng. Với kỹ năng Viết, kỹ năng khó, em ấy được giáo viên hướng dẫn dàn bài Task 1, cung cấp những từ vựng và loại ngữ pháp thường được dùng cho Task 1. Sau đó, em ấy tập viết rồi giáo viên chỉnh sửa bằng cách phân tich chỗ sai chỗ đúng, chỗ được và chưa được và viết đi viết lại cho đến khi tốt. Với Task 2, giáo viên cũng hướng dẫn dàn bài cho em ấy, cung cấp các từ nối, kiến thức cho từng loại chủ đề và em ấy tập viết và giáo viên chỉnh sửa, bổ sung cho đến khi em ấy viết hay. Với kỹ năng Nói, giáo viên hướng dẫn và cung cấp kiến thức, chỉ cách hành văn cho em ấy và tập từng Part một cho đến khi em ấy nói lưu loát.

30 ngày cuối: Giáo viên vẫn hướng dẫn em ấy giống như những phần của 30 ngày vừa qua nhưng ở mức độ nâng cao và khó hơn. Và em ấy cứ tiếp tục luyện tập và cuối cùng lấy được IELTS 7.0 như em ấy và gia đình em ấy mong đợi.

Như vậy, với một lộ trình và sự hướng dẫn bài bản của giáo viên chúng tôi, bất kỳ học viên nào cũng có thể lấy IELTS 7.0 như em Nguyễn Ngọc Khánh Thy cùng với Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET tại Nha Trang trong vòng 90 ngày từ số 0.

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến