Cách Dùng On The One Hand và On The Other Hand

Chúng ta dùng On the one hand cùng với các ý tưởng tích cực (On the one hand + postive ideas)
Chúng ta dùng On the other hand cùng với các ý tưởng tương phản hoặc đối nghịch (On the other hand + contrasting/ opposing) ideas).
 
   E.g 1: On the one hand, England is a beautiful and interesting country.
              (Một mặt, nước Anh là một đất nước xinh đẹp và thú vị)
              On the other hand, the weather is not good.
              (Mặt khác, thời tiết không tốt tí nào)
   E.g 2: On the one hand, I can enjoy the beautiful fresh morning air.
              (Một mặt, tôi có thể tận hưởng không khí buổi sáng đẹp đẽ trong lành)
              On the other hand, it is in the middle of winter and it’s a little bit cold.
              (Mặt khác, đó là giữa mùa đông và hơi lạnh)
   E.g 3: On the one hand, working from home saves time, as it is not necessary to travel to work.
              (Một mặt, làm việc tại nhà tiết kiệm thời gian vì không cần thiết phải đi lại để làm việc).
              On the other hand, I could become very lonely
              (Mặt khác, tôi có thể trở nên rất cô đơn).
   E.g 4: On the one hand, that movie had fantastic special effects.
              (Một mặt, bộ phim đó có những hiệu ứng đặc biệt tuyệt vời)
              On the other hand, it was a little bit too long.
              (Mặt khác, nó hơi dài một chút).
   E.g 5: On the one hand, travelling abroad broadens the mind.
              (Một mặt, đi du lịch nước ngoài mở rộng tri thức).
              On the other hand, it can be expensive for some.
              (Mặt khác, nó có thể đắt với một số người).
 
Tuy nhiện chúng ta nên tránh những lỗi này:

1. Không nên đưa ra những câu không có ý tương phản:
       E.g: On the one hand, travelling abroad enables us to have new experiences.
               (Một mặt, đi du lịch nước ngoài giúp chúng ta có những trải nghiệm mới)
               On the other hand, it allows us to gain an understanding of other cultures.
               (Mặt khác, nó cho phép chúng ta hiểu biết về các nền văn hóa khác).

   Tốt hơn, chúng ta nên viết thế này:  
       E.g: On the one hand, travelling abroad broadens the mind.
               (Một mặt, đi du lịch nước ngoài giúp mở rộng tâm trí).
               On the other hand, it can be expensive for some.
               (Mặt khác, nó có thể đắt với một số người).

  2. Không viết theo kiểu heo sau bằng một danh sách:
       E.g: On the one hand, there are many advantages to travelling abroad … + advantages 1, 2, 3 etc
               (Một mặt, có nhiều thuận lợi khi đi du lịch nước ngoài … + thuận lợi 1, 2,3 …)
               On the other hand, there are also many disadvantages … + disadvantages 1, 2, 3 etc
              (Mặt khác, cũng có nhiều bất thuận lợi … + bất thuận lợi 1, 2, 3 …)
 
On the one hand và On the other hand
 
 
Đăng ký bất cứ lúc nào tại:
Trung tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET
Đc: 50 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang
Đt: 0258 3833 207   Hotline: 0913607081   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến