Cách Dùng Giới Từ Chỉ Thời Gian At – On – In

Hi everyone! Today we learn how to use time prepositions At, On and In.
(Xin chào mọi người! Hôm nay, chúng ta học làm cách nào để dùng giới từ chỉ thời gian At, OnIn)
 
We use At for clock time, exact times of day, night or holiday periods. (Chúng ta dùng At cho giờ trên mặt đồng hồ, thời gian chính xác của ngày, đêm hay những kỳ nghỉ lễ)
For example, we can say (Ví dụ như, chúng ta có thể nói) at 6 o’clock (lúc 6 giờ), at noon (vào buổi trưa), at night (vào ban đêm), at midnight (vào nửa đêm), at sunrise (lúc mặt trời mọc), at sunset (lúc hoàng hôn), at dawn (lúc bình minh).
 
Cách dùng giới từ chỉ thời gian At - On - In

 
And we use On for weekdays, dates, holidays, weekends or days going with morning, afternoon and evening. (Và chúng ta dùng On cho ngày trong tuần, ngày tháng, ngày lễ, cuối tuần hoặc những ngày đi kèm với Sáng, Chiều, Tối).  
For example, we can say (Ví dụ như, chúng ta có thể nói) on Tuesday (Vào thứ Ba), on 26th (vào ngày 26), on Christmas Eve (vào đêm Giáng sinh), on Christmas Day (vào ngày lễ Giáng sinh), on the weekend (vào cuối tuần), on weekends (vào những cuối tuần), on Thanksgiving (vào lễ tạ ơn), on Friday mornings (vào các sáng thứ Sáu), on the first day of … (vào ngày đầu tiên của …).
 
And we use In for months, years, seasons, morning, afternoon, evening, centuries and eras, … (Chúng ta dùng In cho các tháng, các năm, các mùa, sáng, chiều, tối, thế kỷ và kỷ nguyên, …).
For example, we can say (Ví dụ như, chúng ta có thể nói) in August (vào tháng tám), in the morning (vào buổi sáng), in the afternoon (vào buổi chiều), in the evening (vào buổi tối), in the summer (vào mùa hè), in the 70’s (vào thập niên 70), in the 14th century (vào thế kỷ thứ 14),
 
 
And now let’s learn some examples! (Và bây giờ chúng ta hãy học một vài ví dụ!)
-    Ok. See you at 10:30 in the morning (Đồng ý. Hẹn gặp bạn lúc 10:30 sáng nhé)
-    We don’t go to school on Sundays (Chúng tôi không đi học vào những ngày Chủ nhật)
-    It is always hot in the summer (Trời luôn luôn nóng vào mùa hè)
-    We always have a party on Christmas Day every year (Chúng tôi luôn luôn có một buổi tiệc và ngày lễ Giáng sinh hàng năm).
-    He graduated from university in September 2019 (Anh ấy đã tốt nghiệp đại học vào tháng 9 năm 2019).
 
And now below is the exercise for you (Và bây giờ dưới đây là bài tập dành cho bạn)
Please fill in the blanks with time prepositions At, On and In! (Vui lòng điền vào chỗ trống với giới từ chỉ thời gian At, On và In!)
I hope you can do them very well (Tôi hy vọng bạn có thể làm điều đó rất tốt)
If you cannot do that, please check the answers! (Nếu bạn không thể làm điều đó, vui lòng kiểm tra câu trả lời!)
 
If you would like to study more, please join our class at 50 Nguyen Khuyen Street – Vĩnh Hai Ward – Nha Trang City – Khanh Hoa Province! (Nếu bạn muốn học thêm, vui lòng tham gia lớp học của chúng tôi tại 50 Nguyễn Khuyến – Phường Vĩnh Hải – thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa!)
And the phone number is 0258 3833 207 (Và số điện thoại là 0258 3833 207)
Thank you for listening. See you next time. Bye bye! (Cám ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Xin tạm biệt!)
 
Đăng ký bất cứ lúc nào tại:
Trung tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET
Đc: 50 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang
Đt: 0258 3833 207   Hotline: 0913607081   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Học online: http://online.biet.edu.vn 
 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến