Tư Vấn Viết Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh

Lúc 10:00a.m Chủ nhật ngày 10/04/2011, Thầy Giám đốc đã tham gia chương trình Sắc Màu Sinh Viên của đài FM Khánh Hòa với chủ để “Làm thế nào để viết một hồ sơ xin việc bằng Tiếng anh ấn tượng”.
 
 
 
Thầy đã cung cấp một số kinh nghiệm và thông tin cần thiết để các bạn sinh viên có thể biết cách chuẩn bị và viết hồ sơ cho tốt và có cơ may để nhận được cuộc phỏng vấn và một công việc tốt từ một công ty nào đó.
Để hỗ trợ các bạn sinh viên, Ngoại ngữ TRÍ TUỆ - BIET - sẽ tổ chức buổi học MIỄN PHÍ về “cách viết hồ sơ xin việc bằng Tiếng anh” tại 50 Nguyễn Khuyến - Vĩnh Hải - Nha Trang, số điện thoại: 0258 3833 207 do chính Thầy Chi dạy vào lúc 7:30a.m ngày 17/04/2011.
 
 
File don't exists.

 
 
 
 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến