99 TỤC NGỮ

1. Man proposes, god disposes (Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên)
2. Easy come, easy go (Dễ được, dễ mất)
3. Ill-gotten, ill-spent (Của thiên, trả địa)
4. Too much knowledge makes the head bald  (Biết nhiều mau già)
5. Poverty parts friends (Giàu sang lắm kẻ lại nhà, khó nằm giữa chợ chẳng ma nào tìm)
6. A rolling stone gathers no moss (Một nghề thì sống, đống nghề thì chết)
7. Look before you leap (Cẩn tắc vô ưu)
8. Adversity brings wisdom (Cái khó ló cái khôn)
9. Everything is good in its season (Măng mọc có lứa, người ta có thì)
10. In for a penny, in for a pound (Được voi đòi tiên)
11. A penny saved, a penny gained (Đồng tiền tiết kiệm là đồng tiền kiếm được)
12. No bees, no honey; no work, no money (Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ)
13. Diamond cuts  diamond (Vỏ quýt dày có móng tay nhọn)
14. Every little helps (Góp gió thành bão)
15. A word is enough to a wise (Người khôn nói ít hiểu nhiều)
16. Blood is thicker than water (Một giọt máu đào hơn ao nước lã)
17. Never put off tomorrow what you can do today (Việc hôm nay chớ để ngày mai)
18. An eye for an eye, a tooth for a tooth (Gậy ông đập lưng ông / ăn miếng trả miếng)
19. A clean hand wants no washing (Cây ngay không sợ chết đứng)
20. Neck or nothing (Không vào hang cọp sao bắt được cọp)
21. Laughter is the best medicine (Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ)
22. We reap as we sow (Bụng làm, dạ chịu / Gieo gió gặp bão)
23. Lucky at cards, unlucky in love (Đỏ bạc, đen tình)
24. Stronger by rice, daring by money (Mạnh vì gạo, bạo vì tiền)
25. Fire proves gold, adversity proves men (Lửa thử vàng, gian nan thử sức)
26. Empty vessels make most sound (Thùng rỗng kêu to)
27. Words are but Wind (Lời nói gió bay)
28. A flow will have an ebb (Sông có khúc, người có lúc)
29. It is the first step that counts (Vạn sự khởi đầu nan)
30. Calamity is man's true touchstone (Vô hoạn nạn bất anh hùng)
31. United we stand, divided we fall  (Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết)
32. Don't trouble trouble till trouble troubles you  (Sinh sự, sự sinh)
33. Beating around the bush (Vòng vo tam quốc)
34. Prevention is better than cure (Phòng bệnh hơn chữa bệnh)
35. So much to do, so little done (Lực bất tòng tâm)
36. He who excuses himself, accuses himself  (Có tật giật mình)
37. Silence is golden (Im lặng là vàng)
38. Walls have ears (Tai vách mạch rừng)
39. The higher you climb, the greater you fall (Trèo cao té đau)
40. Beauty dies and fades away (Cái nết đánh chết cái đẹp)
41. Don't let the fox guard the hen house (Giao trứng cho ác)
42. More haste, less speed (Giục tốc bất đạt)
43. Fine words butter no parsnips (Có thực mới vực được đạo)
44. So many men, so many minds (Chín người, mười ý)
45. The proof of the pudding is in the eating (Đường dài mới biết ngựa hay)
46. Men make houses, women make sweet homes (Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm)
47. Constant dripping wears away stone (Nước chảy đá mòn)
48. Never say die (Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo)
49. Nightingales will not sing in a cage (Thà làm chim sẻ trên cành, còn hơn sống kiếp hoàng oanh trong lồng)
50. Love me little, love me long (Càng thắm thì càng chóng phai, thoang thoảng hoa nhài càng đượm thơm lâu)
51. Cross the stream where it is shallowest (Làm người phải đắn phải đo, phải cân nặng nhẹ phải dò nông sâu)
52. Cut your coat according to your cloth (Liệu cơm gắp mắm)
53. Cleanliness is next to godliness (Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm)
54. Courtesy costs nothing (Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau)
55. Bitter pills may have blessed effects (Thuốc đắng dã tật)
56. Handsome is as handsome does (Tốt gỗ hơn tốt nước sơn)
57. Don't count your chickens before they hatch (Chưa đẻ đã đặt tên)
58. In times of prosperity friends will be plenty, in times of adversity not one in twenty
      (Giàu sang nhiều kẻ tới nhà, khó khăn nên nỗi ruột rà xa nhau)
59. Where there is a will, there is a way (Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường)
60. A bird in the hand is worth two in the bush (Thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng)
61. Ring out the old, ring in the new (Tống cựu nghênh tân)
62. New one in, old one out  (Có mới, nới cũ)
63. Opportunities are hard to seize (Thời qua đi, cơ hội khó tìm)
64. Tit For Tat (Ăn miếng trả miếng)
65. Rats desert a falling house (Cháy nhà mới ra mặt chuột)
66. A friend in need is a friend indeed (Gian nan mới hiểu lòng người)
67. It is the first step that costs (Vạn sự khởi đầu nan)
68. Love me, love my dog (Yêu người yêu cả đường đi, ghét người ghét cả tông ti họ hàng)
69. There's no smoke without fire (Không có lửa làm sao có khói)
70. A bad begining makes a good ending  (Đầu xuôi, đuôi lọt)
71. To be on cloud nine (Hạnh phúc như ở trên mây)
72. As poor as a church mouse (Nghèo rớt mồng tơi)
73. Every cloud has a silver lining (Họa dã phúc dã)
74. Together we can change the world (Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao)
75. One scabby sheep is enough to spoil the whole flock (Con sâu làm rầu nồi canh)
76. Necessity is the mother of invention (Cái khó ló cái khôn)
77. Birds of a feather flock together (Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã)
78. Where there's life, there's hope (Còn nước còn tát)
79. A blessing in disguise (Trong cái rủi có cái may)
80. Grasp all, lose all (Tham thì thâm)
81. A good wife makes a good husband (Vợ khôn ngoan làm quan cho chồng)
82. You scratch my back and I'll scratch yours (Có qua có lại mới toại lòng nhau)
83. Great minds think alike (Chí lớn thường gặp nhau)
84. A bad compromise is better than a good lawsuit (Dĩ hòa vi quí)
85. Diligence is the mother of good fortune (Có công mài sắt có ngày nên kim)
86. A flow will have an ebb (Sông có khúc người có lúc)
87. A miss is as good as a mile (Sai một ly đi một dặm)
88. A rolling stone gathers no moss (Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh)
89. One good turn deserves another (Ở hiền gặp lành)
90. He who laughs today may weep tomorrow (Cười người chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau người cười)
91. Behind every great man, there is a great woman (Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn)
92. Actions speak louder than words (Làm hay hơn nói)
93. A picture is worth a thousand words (Nói có sách, mách có chứng)
94. Old friends and old wine are best (Bạn cũ bạn tốt , rượu cũ rượu ngon)
95. The grass is always greener on the other side of the fence (Đứng núi này trông núi nọ)
96. Fire is a good servant but a bad master (Đừng đùa với lửa)
97. A clean hand wants no washing (Cây ngay không sợ chết đứng)
98. Every cloud has a silver lining (Trong họa có phúc)
99. When in the Rome, do as the Romans do (Nhập gia tùy tục)

 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến