LỚP TOEIC CHO NHÂN VIÊN TECHCOMBANK NHA TRANG

Sau khi thỏa thuận, Techcombank Nha Trang đã chọn Trung tâm Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET đào tạo TOEIC cho nhân viên của ngân hàng này. Được biết Techcombank Nha Trang yêu cầu nhân viên phải có chứng chỉ TOEIC 500.

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến