Articles

Điều Bất Ngờ Từ 75 Bài Tiếng Anh Căn Bản Của Trung Tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET Ở Nha Trang

Bạn sẽ bất ngờ từ 75 bài tiếng Anh căn bản của Trung Tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET ở Nha Trang vì bạn sẽ nhận ra sự khác biệt và tính hiệu quả của chúng so với những bài học của những trung tâm khác. Bạn không thể bỏ qua những bài học này vì những lý do dưới đây:
 
Mục Tiêu Dành Cho Bạn Và Sự Khác Biệt Của 75 Bài Học Này.
Mục tiêu của chúng tôi là giúp Bạn có căn bản hoặc lấy lại và nâng cao vốn căn bản tiếng Anh ngay lập tức qua sự hướng dẫn rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng và có nối tiếp nhau của các video ngắn mà không gây nhàm chán để bạn có nền tảng tiếng Anh mà giao tiếp tốt tiếng Anh hoặc lấy các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác một cách dễ dàng. Đây chính là sự khác biệt của chúng tôi với các trung tâm khác. Để thành công, bạn nên chịu khó, siêng năng học từng bài theo thứ tự trước sau, tập đi tập lại thật kỹ mỗi bài trước khi bắt đầu bài khác.
 
Điều bất ngờ từ 75 bài học tiếng Anh căn bản
 
Những Ai Có Thể Học 75 Bài Tiếng Anh Căn Bản Này?
   • Những ai không có căn bản hoặc chưa biết gì về tiếng Anh.
   • Những ai muốn cải thiện và nâng cao khả năng tiếng Anh của mình.
   • Những ai muốn cải thiện kỹ năng Nghe Nói được tiếng Anh.
   • Những ai muốn học và lấy chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế.
   • Các em học sinh cấp 2, 3 nên học loạt bài tiếng Anh Căn Bản này.
 
Bạn Nhận Được Gì Từ 75 Bài Học tiếng Anh Căn Bản Này?
   • Bạn có được căn bản tiếng Anh một cách vững chắc.
   • Ban biết vận dụng những điểm ngữ pháp đã học vào tình huống thực tế.
   • Bạn có đủ căn bản để nâng cao kiến thức tiếng Anh của bạn theo ý muốn.
   • Bạn tự tin chinh phục các mục tiêu cao hơn trong giao tiếp hay chứng chỉ quốc tế.
   • Bạn được hỗ trợ qua facebook, zalo, … nếu bạn chưa hiểu.
   • Bạn sở hữu khóa học trọn đời, nghĩa là đăng ký một lần học mãi mãi.
 
Sự khác biệt của các video bài học của chúng tôi với các trung tâm khác
 
Đề Nghị Khi Tham Gia 75 Bài Học Tiếng Anh Căn Bản Này.
   • Bạn phải có vi tính, laptop, ipad hoặc điện thoại di động có kết nối internet ổn định.
   • Bạn nên đeo tai nghe trong quá trình học.
   • Bạn phải siêng năng, chịu khó học từng bài theo thứ tự và luyện tập thường xuyên.
 
Đăng Ký Và Liên Hệ:
   • http://online.biet.edu.vn
   • Điện thoại: 0258 3833207   Hotline: 0913607081
   • Facebook: Biet Nguyễn       Zalo: John Nguyen
 
 
 
 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến