Một Trung Tâm Ở Nha Trang Dạy Những Bài Học Nhân Bản Bị Lãng Quên

Một Trung tâm ở tại Nha Trang dạy những bài học NHÂN BẢN bị lãng quên cho học viên là Trung tâm Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET. Thực ra, đây chính là những bài học về Kỹ Năng Sống và Kỹ Năng Mềm; những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không sờ nắm được, không được học trong nhà trường, nhưng chúng lại quyết định cho sự thành đạt của mỗi người như trở thành nhà lãnh đạo, nhà diễn thuyết, nhà thương thuyết xuất sắc,…..

Có lẽ vì cơm áo gạo tiền hay do ảnh hưởng mặt trái của kinh tế thị trường mà nền tảng đạo đức đã mờ nhạt đi, những bài học căn bản đầu tiên của mỗi người, kỹ năng sống và kỹ năng mềm đang thưa dần và đang từ từ bị lãng quên. Người lớn quên hoặc cố tình không thực hiện những bài học căn bản này thì làm sao trẻ em hoặc con cái mình thực hiện được? Khi trẻ em không thực hiện được thì làm sao chúng có thể trở thành những người tử tế, người tốt khi chúng lớn lên?

Vì vậy, BIET tập trung đào tạo các trẻ em, những người chưa biết hoặc không biết những bài học nhân bản bị lãng quên này để họ có thể Thành Đạt trong cuộc sống của họ.

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến