Những Thay Đổi Của Đề Thi TOEFL® iBT Theo Định Dạng Mới

Chắc hẳn kỳ thi TOEFL® iBT không còn xa lạ với các phụ huynh và học sinh Việt Nam. Nó bao gồm 04 kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết với tổng thời gian thi hơn 3 giờ 30 phút điều làm cho các thí sinh dễ dàng mệt mỏi. Nhưng mới đây, trang web chính thức của ETS (http://www.ets.org/toefl/better_test_experience) đã cập nhật một số thay đổi của bài kiểm tra TOEFL® iBT từ ngày 01/08/2019. Vậy, đề thi TOEFL® iBT theo định dạng mới thay đổi gì? Và lợi ích của việc thay đổi này?

Có 02 thay đổi: Bài thi ngắn hơn và chức năng MyBest™ scores
1. Bài thi ngắn hơn với cấu trúc cụ thể như sau:
   - Phần Reading: Tổng số bài đọc vẫn là 3-4 bài, nhưng chỉ còn 10 câu hỏi cho mỗi bài thay vì 12 – 14 câu hỏi cho mỗi bài như trước đây. Tổng thời gian làm bài giảm xuống 54-72 phút thay vì 60-80 phút. Các dạng câu hỏi như về từ vựng, dẫn chứng, liên hệ, khái quát nội dung, thêm ý, thêm đoạn, … vẫn không thay đổi.
 
   - Phần Listening: Tổng thời gian làm bài giảm xuống còn 41- 57 phút. Số bài nghe của bài giảng sẽ chỉ còn 3-4 bài thay vì 4-6 bài như hiện tại nhưng 6 câu hỏi cho mỗi bài vẫn giữ nguyên. Số bài nghe hội thoại cùng số câu hỏi cho mỗi bài vẫn được giữ nguyên. Dạng câu hỏi cũng giữ nguyên.
 
   - Phần Speaking: Chỉ còn 4 bài gồm 1 bài nói độc lập, 3 bài kết hợp đọc và nghe thay vì 6 bài như hiện nay. Và dĩ nhiên, thời gian làm bài giảm từ 20 phút xuống 17 phút. Câu hỏi về sở thích cá nhân và câu hỏi của 02 học sinh bàn luận về thông báo của trường (task 5) đã được bỏ đi.

   - Phần Writing: Vẫn như cũ với tổng thời gian là 50 phút cho một bài viết phối hợp và một bài viết độc lập.

2. Chức năng MyBest™ scores:
Thay vì chỉ tính điểm số của mỗi bài thi riêng biệt, TOEFL® iBT, từ ngày 01/08/2019, sẽ cung cấp một chức năng mới là MyBest™ scores. Chức năng này cho phép người thi chọn điểm cao nhất của từng bài thi sau nhiều lần thi trong 2 năm gần nhất. Và các bảng điểm được gửi đi sau ngày 01/08/2019 sẽ tự động kèm theo các điểm đã được chọn.

Với những thay đổi hữu ích như vậy, người thi gặp nhiều thuận lợi hơn là bất lợi. Chỉ một điều là đề thi TOEFL® iBT gần đây đã mở rộng nhiều chủ đề và dài hơn. Điều này gây khó khăn cho người thi. Do đó, khi luyện TOEFL® iBT, người thi nên ôn nhiều dạng đề, đặc biệt là các đề mới cập nhật, để có thể đáp ứng kỳ thi một cách dễ dàng.

Giáo viên của Ngoại Ngữ TRÍ TUỆ - BIET có thể đáp ứng được những điều này cho bất kỳ học viên nào muốn ôn luyện TOEFL® iBT

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến